سعدالسلطنه قزوین


سعدالسلطنه قزوین

سرای سعدالسلطنه کاروانسرای سعدالسلطنه که با نام‌های سرای سعدالسلطنه، سرای سعدیه، سرای سعادت و بازارچه سعدالسلطنه نیز شناخته می‌شود، در مرکز شهر قزوین و در یکی از آن قرار دارد. خیابان های اصلی به نام خیابان امام خمینی.

این مجموعه وسیع به سفارش باقرخان سعدالسلطنه توسط دو معمار بزرگ استاد مهدی چگینی و استاد حسن خنجری در زمان ناصرالدین شاه پادشاه قاجار ساخته شد. روابط تجاری گسترده با روسیه و ترکیه دلیل اصلی تحریک سعدالسلطنه، استاندار قزوین برای ساخت این کاروانسرا بود. در این زمان کاروانسرا 26000 متر مربع مساحت داشت و شامل شش صحن اصلی بود که به 1. سعدیه، 2. سعدالسلطنه، 3. نگارالسلطنه، 4. قهرمانی، 5. بهشتی و 6 حیاط معروف بودند.

راستی وزیر. کاروانسرا از آجر ساخته شده و شخصیتی درونگرا دارد. از این رو کاروانسرای سعدالسلطنه همانطور که از وسعت آن پیداست، یکی از برجسته ترین و پر رونق ترین مراکز تجاری قزوین و ایران در دوره قاجاریه بوده است. اما پس از جنگ جهانی اول و تحولات سیاسی در روسیه، کاروانسرای سعدالسلطنه اهمیت خود را به عنوان پل تجاری آسیا و اروپا از دست داد و از آن پس، زندگی اقتصادی شکننده ای را در پیش گرفت.

+ There are no comments

Add yours